Dizayn Edilmiş Konfor Şartları

Klima Santralının Çalıştırılması (Auto/Manuel Mod), Donma Koruması, Damper Açma Süresi, Damper Pozisyonu, Enthalpy ve Sıcaklık Kontrolü, Fan Kontrolü, Gece Havalandırması ve Gece Çalışması, Yangın Modu - Stop, Isıtma / Soğutma İhtiyacı.

Santral Otomasyon Ekranında Gösterilen Noktalar (SCADA)

SCADA

 • Üfleme sıcaklığı
 • Üfleme sıcaklığı set değeri (kompanze edilmiş değer)
 • Dönüş sıcaklığı
 • Dönüş bağıl nemi
 • Dönüş CO2 oranı
 • Minimum taze hava damperi pozisyonu
 • Isıtma vanası komutu
 • Soğutma vanası komutu
 • Taze hava damperi komutu
 • Karışım damperi komutu
 • Egzost damperi komutu
 • Mahal sıcaklığı set değeri
 • Mahal sıcaklığı set değeri (kompanze edilmiş değer)
 • Supply Fan on/off
 • Supply fan termik arıza bilgisi
 • Supply fan DPS bilgisi
 • Supply fan auto/manual bilgisi
 • Supply fan off alarm bilgisi
 • Supply fan on alarm bilgisi
 • Supply fan kayış koptu alarmı
 • Supply fan çalışma süresi
 • Supply fan termik arıza bilgisi
 • Return Fan on/off
 • Return fan DPS bilgisi
 • Return fan auto/manual bilgisi
 • Return fan off alarm bilgisi
 • Return fan on alarm bilgisi
 • Return fan kayış koptu alarmı
 • Return fan çalışma süresi
 • Donma alarmı
 • Filtre durumları
 • Vantilatör Bakım Alarmı (Çalışma saatine göre)

MCC ve DDC Panolar

 • Bünyesinde motor kontrol ve kumanda cihazlarını barındırır. (Ana şalter, kontaktörler, motor koruma şalterleri, faz koruma röleleri, motor sürücüleri…)
 • Mekanik sistemlere elektriğin verildiği veya kesildiği panolardır.
 • Bu panolar otomasyon sisteminin izleyediği/kontrol ettiği panolardır.
 • MCC panoları otomasyona uygun dizayn edilmelidir.

DDC (Direct Digital Control) Panoları

 • Bünyesinde otomasyona ait cihazlar barındırır. (PLC, kontrol kartları, kablo klemensleri…)
 • Otomasyona ait izleme/kontrol işlemleri bu panolarda yapılır.
 • Diğer adı otomasyon panolarıdır. MCC panolarının kontrol edildiği/izlendiği yerdir.
 • Burada sensörlerden gelen veriler toplanır, yorumlanır ve bilgisayara gönderilir yada bu panolardan mekanik cihazlara komutlar verilir.

MCC ve DDC Panoları Arasındaki Haberleşme

 • DDC ile MCC panoları Modbus, CanBus, Fieldbus, Profibus, DeviceNet, ControlNet, AS-i veya Hart gibi protokollerle haberleşir.
 • DDC ve MCC arasında genelde LIHCH kablolar kullanılır.
 • Otomasyon bilgisayarından komut verildiğinde, komut DDC panosuna gider. DDC panosundaki kontrol kartı komutu MCC panosuna iletir. Böylece motor çalışır veya durur.
 • Mekanik cihazlar üzerinde sıcaklık, nem veya basınç gibi çeşitli analog veya dijital bilgiler üreten sensörler bulunabilir. Bu sensör verileri, DDC panosundaki kartlar aracılığıyla okunur. Okunan bilgiler otomasyon bilgisayarına aktarılır. Böylece otomasyon yazılımında çeşitli uyarılar çıkar.
 • Mekanik cihazlar gerektiğinde MCC panosu üzerinden manuel de kontrol edilebilir.
 • Mekanik cihazlar üzerinde acil durumlarda durdurma işlemi için acil stop butonları da olmalıdır.